Markbyggnad

Markbyggnad i Hangö, Raseborg och Ingå – Både på land och i skärgården

Grävning

Vi förbereder nybrutna tomter, gräver och lägger rör och ledningar för både privatkunder, företag och kommuner, förbereder objekt för dränering och gör ombyggnad av befintliga tomter. I vår maskinpark finns allt från minigrävmaskiner på 1,7 ton för precisionsgrävning till stora grävmaskiner på 22,5 ton för stora projekt. Vi gräver även i skärgården och anlägger badstränder och vågbrytare.

Byggnad av husgrunder

I Finland byggs hus på tre olika typer av grund: platta på mark, krypgrund eller källare. Sommarstugor byggs ofta på plintgrund. Vi planerar, gräver, installerar kapillärbrytande skikt och gjuter. Även golvvärme installeras om så önskas. Vi har lång erfarenhet i fuktsäker grundläggning och kan sköta dräneringsarbetet i samband med arbetet.

Rivning

Har du ett objekt som behöver rivas? Vi sköter demolering av allehanda byggnader och forslar även bort avfallet. Med rätt utrustning sker arbetet snabbt och effektivt och du slipper ta hand om problemavfallet.

Dränering

Ifall husgrunden eller källaren angrips av fukt från grundvatten, regn eller snösmältning är det antagligen dags att dränera. Dräneringen minskar fuktbelastningen på husgrunden genom att effektivt leda bort vattnet från huset. Till vårt tjänsteutbud hör dränering av såväl egnahemshus, husbolag och större byggnader. Vi sköter om att ditt objekt får rätt geotextilduk, grus och dräneringsrör och ser till att tomten är i gott skick även efter arbetet.

Muddring

Muddring innebär att man avlägsnar jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Vi gör muddringar både längs kustlinjen och ute i skärgården. Kom ihåg att du alltid måste anmäla eller ansöka om tillstånd då du vill göra en muddring. Länkar till anmälnings och ansökningsblanketterna hittar man på Miljöförvaltningens webbtjänst.

Transport

Vi sköter transport av jordmassor både till och från våra objekt som en del av projekten, men du kan även anlita oss för allehanda transporter. Till vår maskinpark hör lastbilar med växelflak, lavett- och kassettbilar. Tack vare att vi har egna lastbilar och inte förlitar oss på underleverantörer kan vi göra snabba leveranser och anpassa tidtabeller enligt kundens önskemål.

Försäljning (jord, grus, mylla, sand, natursten)

Hos oss kan du även enbart köpa grus, kross och olika jordmaterial i både stora och små mängder. Vi kan leverera produkten både på flak och i storsäck.

Till sortimentet hör följande:

  • Bergkross
  • Grus
  • Makadam
  • Sand
  • Singel
  • Stenmjöl
  • Dräneringsgrus
  • Väggrus
  • Täckbark