Referenssimme

Erilaisten maanrakennus-, kaivu- ja erikoishitsaushankkeiden myötä, olemme saaneet paljon kokemusta ja osaamista on kertynyt samassa määrin. Tutustu meidän tarinoihin alla!

Rantakiinteistö Tammisaaren saaristossa

Suoritimme maanrakennus- ja perustustyöt kahta taloa varten. Vastasimme myös pihan, salaojituksesta. Toimitimme tarvittavat maa-ainekset kuljetuksineen. Kaivutöiden valmistuttua, toimitimme ja asensimme pihalle uuden nurmikon.

Tämä on esimerkki meidän avaimet käteen -ratkaisuista!


Vapaa-ajan kiinteistö Inkoossa

Tontilla tarvittiin laajamittaista muutostöitä. Alkuun tehtiin salaojitukset ja johdettiin pintavedet pois tontilta. Tämän työn ohessa, suoritimme pihamaan louhinta ja korotus. Tontille rakennettiin myös kivimuuri asiakkaan toiveiden mukaan. Tähän projektiin asiakas hankki kaikki maa-ainekset kuten mullat, sorat, kivet ja nurmet sekä niiden kuljetukset meiltä.

Tämä on esimerkki meidän avaimet käteen -ratkaisuista!


Rantakiinteistö Hangossa

Ylelliseen Hankoon meidät kutsuttiin rakentamaan rantakiinteistön uimaranta ja aallonmurtaja. Projektiin kuului myös ruoppaukset ja ruoppausmassojen sijoittaminen. Maa-ainesten, mm. hiekkaa ja luonnonkiveä, kuljetukset hoidettiin meidän toimesta meriteitse.


Katusaneeraus sekä vesi- ja viemärijohdon rakentaminen Hangon kaupungille

Vastasimme maanrakennustöiden ja asennusten projektinhallinnasta ja koordinoinnista. Projektiin kuului tonttiliittymien uusiminen ja suojaputkien asennus teiden alikulkuja varten. Lopussa teimme pohjatyöt asfaltointia varten.


Tammisaaren ja Karjaan välinen yhteisjohto Raaseporin kaupungille

Tämän projektin yhteydessä teimme kunnallistekniikan kaivutyöt ja asennukset, sisältäen vesi- ja viemäriputket sekä tonttiliittymät ja teiden alitse johtavia kulkuväyliä. Projektiin kuului myös kaivutyöt kuitu- ja sähkökaapeleita varten. Projekti vaati kattavia maanrakennustöitä sekä erikoishitsauksia jokaisen putkiliitoksen kohdalla. Asensimme myös paineasemat sekä pumppuasemat ja -kaivot viemärille.


Kaasuputken kaivu- ja asennustyöt biokaasulaitokselle

Tämä oli meidän vetämä ja koordinoima projekti. Maanrakennustöiden yhteydessä asensimme putket kuidulle ja sähkölle. Projektiin kuului myös kiinteistöjen kaukolämpöliittymien kaivu- ja asennustyöt. Koordinoimme ja suorittiin kaikki asennukset.